Máy bơm hóa chất dẫn động từ Series QHX

Showing all 5 results

bơm hóa chất đầu nhựa giá rẽ nhất
bơm hóa chất đầu nhựa giá rẽ nhất

 

 

 

 

 

 

 

STT MODEL CÔNG SUẤT (HP) ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) CỘT ÁP
MAX (m)
VẬT LIỆU
1 QHX-F-440-CCE 0.5 HP 380V/50Hz 40/40 240 12.3 GFRPP
2 QHX-F-441-CCE 1 HP 380V/50Hz 40/40 330 19 GFRPP
3 QHX-F-542-CCE 2 HP 380V/50Hz 50/40 450 24.4 GFRPP
4 QHX-F-552-CCE 2 HP 380V/50Hz 50/50 450 24.4 GFRPP
5 QHX-F-542H-CCE 2 HP 380V/50Hz 50/40 250 27.6 GFRPP
6 QHX-F-543-CCE 3 HP 380V/50Hz 50/40 510 30.6 GFRPP
7 QHX-F-553-CCE 3 HP 380V/50Hz 50/50 510 30.6 GFRPP
8 QHX-F-543H-CCE 3 HP 380V/50Hz 50/40 300 34.2 GFRPP
9 QHX-F-545-CCE 5 HP 380V/50Hz 50/40 500 35 GFRPP
10 QHX-F-555-CCE 5 HP 380V/50Hz 50/50 500 35 GFRPP
11 QHX-F-653-CCE 3HP 380V/50Hz 65/50 600 20 GFRPP
12 QHX-F-655-CCE 5HP 380V/50Hz 65/50 900 27.6 GFRPP
13 QHX-F-662-CCE 2 HP 380V/50Hz 65/65 830 13 GFRPP
14 QHX-F-663-CCE 3 HP 380V/50Hz 65/65 1000 15 GFRPP
15 QHX-F-665-CCE 5 HP 380V/50Hz 65/65 1250 20 GFRPP
16 QHX-P-440-SSV 0.5 HP 380V/50Hz 40/40 240 12.3 PVDF
17 QHX-P-441-SSV 1 HP 380V/50Hz 40/40 330 19 PVDF
18 QHX-P-542-SSV 2 HP 380V/50Hz 50/40 450 24.4 PVDF
19 QHX-P-552-SSV 2 HP 380V/50Hz 50/50 450 24.4 PVDF
20 QHX-P-542H-SSV 2 HP 380V/50Hz 50/40 250 27.6 PVDF
21 QHX-P-543-SSV 3 HP 380V/50Hz 50/40 510 30.6 PVDF
22 QHX-P-553-SSV 3 HP 380V/50Hz 50/50 510 30.6 PVDF
23 QHX-P-543H-SSV 3 HP 380V/50Hz 50/40 300 34.2 PVDF
24 QHX-P-545-SSV 5 HP 380V/50Hz 50/40 500 35 PVDF
25 QHX-P-555-SSV 5 HP 380V/50Hz 50/50 500 35 PVDF
26 QHX-P-653-SSV 3HP 380V/50Hz 65/50 600 20 PVDF
27 QHX-P-655-SSV 5HP 380V/50Hz 65/50 900 27.6 PVDF
28 QHX-P-662-SSV 2 HP 380V/50Hz 65/65 830 13 PVDF
29 QHX-P-663-SSV 3 HP 380V/50Hz 65/65 1000 15 PVDF
30 QHX-P-665-SSV 5 HP 380V/50Hz 65/65 1250 20 PVDF

 

bơm hóa chất đầu nhựa qhx
bơm hóa chất đầu nhựa qhx
bơm hóa chất đầu nhựa qhx
bơm hóa chất đầu nhựa qhx

Thương hiệu Mua Ngay
Thương hiệu Mua Ngay
-3%
Thương hiệu Mua Ngay
Thương hiệu Mua Ngay
Thương hiệu Mua Ngay
0979 56 90 91