Máy bơm hóa chất đầu nhựa Qeehua

Showing all 3 results

STT MODEL CÔNG SUẤT (HP) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) CỘT ÁP
MAX (m)
VẬT LIỆU  GIÁ BÁN
CHƯA VAT  
MAGNETIC PUMP- BƠM DẪN ĐỘNG TỪ- QHX SERIES
1 QHX-F-440-CCE 0.5 HP 40/40 240 12.3 GFRPP 6,980,000
2 QHX-F-441-CCE 1 HP 40/40 330 19 GFRPP 8,810,000
3 QHX-F-542-CCE 2 HP 50/40 450 24.4 GFRPP 11,930,000
4 QHX-F-552-CCE 2 HP 50/50 450 24.4 GFRPP 11,970,000
5 QHX-F-542H-CCE 2 HP 50/40 250 27.6 GFRPP 12,550,000
6 QHX-F-543-CCE 3 HP 50/40 510 30.6 GFRPP 12,670,000
7 QHX-F-553-CCE 3 HP 50/50 510 30.6 GFRPP 12,710,000
8 QHX-F-543H-CCE 3 HP 50/40 300 34.2 GFRPP 13,290,000
9 QHX-F-545-CCE 5 HP 50/40 500 35 GFRPP 18,630,000
10 QHX-F-555-CCE 5 HP 50/50 500 35 GFRPP 18,670,000
11 QHX-F-653-CCE 3HP 65/50 600 20 GFRPP 13,810,000
12 QHX-F-655-CCE 5HP 65/50 900 27.6 GFRPP 18,200,000
13 QHX-F-662-CCE 2 HP 65/65 830 13 GFRPP 14,580,000
14 QHX-F-663-CCE 3 HP 65/65 1000 15 GFRPP 15,160,000
15 QHX-F-665-CCE 5 HP 65/65 1250 20 GFRPP 19,620,000
16 QHX-P-440-SSV 0.5 HP 40/40 240 12.3 PVDF 16,950,000
17 QHX-P-441-SSV 1 HP 40/40 330 19 PVDF 20,810,000
18 QHX-P-542-SSV 2 HP 50/40 450 24.4 PVDF 27,400,000
19 QHX-P-552-SSV 2 HP 50/50 450 24.4 PVDF 28,530,000
20 QHX-P-542H-SSV 2 HP 50/40 250 27.6 PVDF 27,400,000
21 QHX-P-543-SSV 3 HP 50/40 510 30.6 PVDF 28,140,000
22 QHX-P-553-SSV 3 HP 50/50 510 30.6 PVDF 29,270,000
23 QHX-P-543H-SSV 3 HP 50/40 300 34.2 PVDF 28,140,000
24 QHX-P-545-SSV 5 HP 50/40 500 35 PVDF 33,830,000
25 QHX-P-555-SSV 5 HP 50/50 500 35 PVDF 34,960,000
26 QHX-P-653-SSV 3HP 65/50 600 20 PVDF 30,790,000
27 QHX-P-655-SSV 5HP 65/50 900 27.6 PVDF 35,930,000
28 QHX-P-662-SSV 2 HP 65/65 830 13 PVDF 31,650,000
29 QHX-P-663-SSV 3 HP 65/65 1000 15 PVDF 32,390,000
30 QHX-P-665-SSV 5 HP 65/65 1250 20 PVDF 39,740,000
MAGNETIC PUMP- BƠM DẪN ĐỘNG TỪ- MD SERIES
31 MD-F-200S-AE 6W 14/14 11 1.5 GFRPP 1,460,000
32 MD-F-201S-AE 10W 16/16 16 2.4 GFRPP 1,750,000
33 MD-F-202S-AE 20W 18/18 27 3.1 GFRPP 2,000,000
34 MD-F-203S-AE 45W 20/20 32 3.8 GFRPP 2,890,000
35 MD-F-204S-AE 65W 20/20 45 4.6 GFRPP 2,920,000
36 MD-F-255S-AE 120W 25/25 60 5.6 GFRPP 4,250,000
37 MD-F-257S-AE 180W 25/25 86 7.2 GFRPP 4,330,000
38 MD-F-258S-AE 260W 25/25 100 9.5 GFRPP 4,750,000
39 MD-P-203S-AV 45W 20/20 32 3.8 PVDF 3,730,000
40 MD-P-204S-AV 65W 20/20 45 4.6 PVDF 3,810,000
41 MD-P-255S-AV 120W 25/25 60 5.6 PVDF 5,230,000
42 MD-P-257S-AV 180W 25/25 65 7.2 PVDF 5,310,000
43 MD-P-258S-AV 260W 25/25 100 9.5 PVDF 6,850,000
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM TỰ MỒI- QHB SERIES
44 QHB-F-40012EAH-SSH 1 HP 40/40 245 13 GFRPP 9,980,000
45 QHB-F-40022EAL-SSH 2 HP 40/40 360 19 GFRPP 10,900,000
46 QHB-F-40022EAH-SSH 2 HP 40/40 360 20 GFRPP 10,900,000
47 QHB-F-40032EAH-SSH 3 HP 40/40 410 23 GFRPP 11,470,000
48 QHB-F-50032EAL-SSH 3 HP 50/50 380 22 GFRPP 11,470,000
49 QHB-F-50032EAH-SSH 3 HP 50/50 410 23 GFRPP 11,470,000
50 QHB-F-50052EAH-SSH 5 HP 50/50 960 29 GFRPP 14,520,000
51 QHB-F-75052EAL-SSH 5 HP 75/75 750 26 GFRPP 15,650,000
52 QHB-F-7507.52EAL-SSH 7.5HP 75/75 900 30 GFRPP 22,290,000
53 QHB-F-750102EAL-SSH 10 HP 75/75 1000 32 GFRPP 23,050,000
54 QHB-P-40012VAH-SSH 1 HP 40/40 245 13 PVDF 30,560,000
55 QHB-P-40022VAL-SSH 2 HP 40/40 360 19 PVDF 31,450,000
56 QHB-P-40022VAH-SSH 2 HP 40/40 360 20 PVDF 31,450,000
57 QHB-P-40032VAH-SSH 3 HP 40/40 410 23 PVDF 32,120,000
58 QHB-P-50032VAL-SSH 3 HP 50/50 380 22 PVDF 32,190,000
59 QHB-P-50032VAH-SSH 3 HP 50/50 410 23 PVDF 32,190,000
60 QHB-P-50052VAH-SSH 5 HP 50/50 960 29 PVDF 35,000,000
61 QHB-P-75052VAL-SSH 5 HP 75/75 750 26 PVDF 38,380,000
62 QHB-P-7507.52VAL-SSH 7.5HP 75/75 900 30 PVDF 38,900,000
63 QHB-P-750102VAL-SSH 10 HP 75/75 1000 32 PVDF 39,990,000
INSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG- QHA SERIES
64 QHA-32SK-15EF 1 HP 40/32 200 19 GFRPP 11,380,000
64 QHA-40SK-15EF 1 HP 50/40 250 16 GFRPP 13,040,000
65 QHA-40SK-25EF 2 HP 50/40 380 22.5 GFRPP 14,280,000
66 QHA-40SK-35EF 3 HP 50/40 400 28 GFRPP 14,930,000
67 QHA-50SK-55EF 5 HP 50/50 560 30 GFRPP 18,230,000
68 QHA-50SK-7.55EF 7.5HP 50/50 650 35.5 GFRPP 26,590,000
69 QHA-50SK-105EF 10 HP 50/50 700 43 GFRPP 28,080,000
OUTSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG- QHD SERIES
70 QHD-40SK-15EF 1 HP 50/40 280 14.5 GFRPP 13,560,000
71 QHD-40SK-25EF 2 HP 50/40 400 18 GFRPP 14,770,000
72 QHD-40SK-35EF 3 HP 50/40 440 22 GFRPP 15,410,000
73 QHD-50SK-35EF 3 HP 65/50 530 22 GFRPP 15,770,000
74 QHD-50SK-55EF 5 HP 65/50 560 32 GFRPP 18,630,000
75 QHD-65SK-55EF 5 HP 80/65 550 29 GFRPP 19,110,000
76 QHD-65SK-7.55EF 7.5 HP 80/65 720 34 GFRPP 25,870,000
77 QHD-65SK-105EF 10 HP 80/65 860 37.5 GFRPP 27,280,000
78 QHD-100SK-155EF 15 HP 100/80 1700 35 GFRPP 38,300,000
PLASTIC CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM ĐẦU NHỰA- QHG SERIES
79 QHG-F-40012-EH-SSH 1 HP 50/40 210 10 GFRPP 13,520,000
80 QHG-F-40022-EH-SSH 2 HP 50/40 280 16 GFRPP 14,810,000
81 QHG-F-40032-EH-SSH 3 HP 50/40 320 20 GFRPP 15,570,000
82 QHG-F-50032-EH-SSH 3 HP 65/50 480 18 GFRPP 15,770,000
83 QHG-F-50052-EH-SSH 5 HP 65/50 560 24 GFRPP 19,070,000
84 QHG-F-65052-EH-SSH 5 HP 80/65 800 19 GFRPP 19,310,000
85 QHG-F-65072-EH-SSH 7.5 HP 80/75 930 24 GFRPP 27,280,000
86 QHG-F-650102-EH-SSH 10 HP 80/75 950 28 GFRPP 28,850,000
87 QHG-F-100102-EH-SSH 10 HP 100/100 1180 27 GFRPP 29,850,000
88 QHG-F-100152-EH-SSH 15 HP 100/100 1450 30 GFRPP 37,130,000

 

bơm hóa chất đầu nhựa
bơm hóa chất đầu nhựa
-3%
Thương hiệu Mua Ngay
-8%
Thương hiệu Mua Ngay
-3%
25.700.000 25.000.000
Thương hiệu Mua Ngay
0979 56 90 91